7. apr, 2012

Loopsheid.....

Sanne en Fleur zijn loops en fietsen de godganselijke dag op elkaar. Fenna staat erbij te blaffen, voelt zich buitengesloten en fietst inmiddels ook mee, hahaha.